top of page

Het Platform Bèta Techniek draagt zorg voor een goede beschikbaarheid van bètatechnici. Zo levert het Platform een bijdrage aan de Nederlandse kenniseconomie. Technologie en economie vinden elkaar in het containerbegrip ‘kenniseconomie’. De kenniseconomie draait voor een groot gedeelte op bèta en technici. Daarom is het economische belang van een sterk en groot aanbod aan technisch en exact opgeleide jongeren groot. Vers talent met frisse ideeën waarborgt de concurrentiepositie van Nederland.

De regio West-Brabant is een samenwerkingsverband dat de 19 colleges van Burgemeester en Wethouders in 2011 gesloten hebben. De 19 gemeenten werken samen op een aantal beleidsterreinen zoals economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen.

De provincie Noord Brabant vormt de schakel tussen de gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Ze voert, kort samengevat, de taken uit die voor gemeenten te groot zijn en voor het Rijk te klein.De provinciale kerntaken richten zich op ruimte, economie, milieu, mobiliteit en cultuur.

Het REAP is een gezamenlijk stimuleringsprogramma van de provincie Noord-Brabant, Regio West-Brabant en het bedrijfsleven dat door de uitvoering van projecten de werkgelegenheid in de regio wil verbeteren en de concurrentiekracht van bedrijven wil versterken. Het werkgebied REAP West-Brabant strekt zich uit over de 18 West-Brabantse gemeenten en de gemeente Tholen.

bottom of page