top of page

NEWS

Alles wat groeit en bloeit…….

In april zijn op het proefveld bij het Prinsentuin College de gewassen geplant die in de maanden daarvoor in de kas waren gezaaid en opgekweekt. Inmiddels groeien de planten goed als gevolg van beregening en het warme weer van de afgelopen tijd.

De gewassen vallen in verschillende categorieën. Sommige worden voor een natuurlijke kleurstof geteeld, andere voor farmaceutische toepassingen, de productie van biociden (natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen), voor verwerking van de natuurvezels (bijv. voor toepassing in de bouw), of voor de productie van biobrandstof. Ook wordt bekeken wat er kan worden gedaan met de reststromen die tijdens de teelt ontstaan.

De gewassen worden begin volgend schooljaar geoogst en onderzocht op kwaliteit en bruikbaarheid voor de verschillende genoemde toepassingen.

Echium aanplant in de proeftuin van het Prinsentuin College.

Natuurvezel Het onderzoek daar naar wordt ‘uitbesteed’ aan studenten van het Radius College (Laboratoriumopleiding); het vervaardigen van natuurvezelproducten vindt plaats in het Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) in Raamsdonksveer (bij Millvision).

De gewassen zijn, om overwoekering door onkruid te voorkomen, geplant in worteldoek. “Als er dagelijks mensen op school zijn wordt het proefveld goed bijgehouden. In de zomer gebeurt dat minder. Vorig jaar na de zomervakantie was het proefveld compleet overwoekerd door onkruid. Met het worteldoek willen we dat dit jaar voorkomen,” meldt Jos Scheurink, projectleider van biobased onderwijs binnen Prinsentuin College.

Hennep wordt geteeld voor de vezels.

Het proefveld is een mooi voorbeeld van biobased praktijkonderwijs en hoe er sectoroverstijgend wordt gewerkt.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page