top of page

NEWS

CIV stimuleert onderwijs en ondernemers tot circulair ondernemen

We moeten met z’n allen veranderen. Grondstoffen raken op of worden te duur. Daarom lanceerde de overheid een plan om onze economie in 2050 circulair te laten functioneren. In een circulaire economie hergebruik je producten en grondstoffen maximaal om zo waarde vernietiging te minimaliseren.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV), bijna 5 jaar geleden opgezet om het onderwijs van ROC West-Brabant, het bedrijfsleven en overheid samen te brengen, werkt daar hard aan.

Samenwerking tussen de verschillende partners en in applicatiecentra, maar ook de samenwerking met Vlaanderen (Grenzeloos Biobased Onderwijs) zijn hierin essentieel. Het onderwijs binnen ROC West-Brabant is er vanuit de opleidingen Procestechniek (Markiezaat College), Laboratorium Onderwijs (Radius College) en de teeltafdeling van het Prinsentuin College bij betrokken.

Millvision Een belangrijke partner in dit geheel is Millvision uit Raamsdonksveer. Millvision is een ontwikkelbedrijf dat vanaf 2000 werkte voor de papier- en kartonindustrie. Deze sector is eigenlijk al lang circulair biobased door het werken met houtvezels, zetmeel en niet te vergeten het gerecyclede oudpapier. “Biobased zit dus eigenlijk in onze ‘vezels’ al lang voordat het begrip biobased economie geïntroduceerd werd. Onze natuurvezel knowhow, competenties, faciliteiten en netwerk hebben we vanaf 2013, naast de papiersector, uitgebreid naar thermoplastische composiet sector waarmee ons bedrijf zich verder kon ontwikkelen. In Natuurvezel Applicatie Centrum (NAC) worden op laboratorium- en pilot schaal materialen en applicaties ontwikkeld, die we vervolgens in de markt introduceren,” zegt Leon Joore, directeur van Millvision.

Opleiden Hij werkt graag mee aan het enthousiasmeren en opleiden van studenten in de richting van de circulaire economie. “De jonge denkende & doener studenten kunnen bij ons op verkenning gaan en hun hart volgen binnen het domein van de circulaire biobased economie. Wij laten ze kennismaken met andere werkdisciplines en professionals in een innovatieve omgeving. Het blijkt dat sommigen dan kiezen voor een meer productie of juist innovatie omgeving. Het uitdagen van jonge studenten past helemaal in onze missie en bedrijfsfilosofie; meer uit mensen halen. Komt er een student die helemaal bij ons past, dan supporten we hem of haar ook richting een verdere studie of zelfs een baan. Een student en ook zijn docent houden ons, met hun frisse blik en input over ons bedrijf, ook scherp,” aldus Joore. Millvision zit ook in de stuurgroep CIV Biobased.

Applicatiecentrum In de verschillende applicatiecentra vinden bedrijven en studenten elkaar bij het ontwikkelen en testen van producten. De afgelopen jaren zijn het KLAC (Kleuren Applicatie Centrum), NAC (Natuurvezel Applicatie Centrum) BAC (Biopolymeren Applicatie Centrum, waarin Avans Hogeschool meer in betrokken is) en nu ook het KATC (Kunststoffen Applicatie & Training Centrum) opgericht.

Vezelhennep is een van de planten waar proeven mee wordt gedaan om te verwerken tot kunststof vervangende producten.

Ook hier werkt het CIV samen met Millvision. Het nieuwe schooljaar kunnen studenten Procestechniek in het KATC oefenen met de nieuwste technieken door natuurvezels te verwerken tot een product. De rol van het CIV is om diverse bedrijven in contact te brengen met het onderwijs en het applicatiecentrum.

Plantenvezels kunnen kunststoffen vergroenen, verbeteren, lichter maken en zijn in een goede combinatie ook net zo sterk als traditioneel kunststof. Bij het Prinsentuin College in Breda worden in de proeftuin diverse planten geteeld onder verschillende omstandigheden (zie foto). Zo kan gekeken worden onder welke groeiomstandigheid de plant de beste resultaten geeft. Bij de Laboratoriumopleiding van het Radius College onderzoeken ze de eigenschappen van de planten. De studenten leren hierdoor dat verschillende disciplines moeten samenwerken om het beste resultaat te krijgen.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page