NEWS

Biobased teeltseizoen 2018 van start

April 25, 2018

 

 

 

 

 

Op het Prinsentuin College zijn de eerstejaars studenten al enige tijd bezig met hun proefproject. In december heeft elke student een biobased gewas toegewezen gekregen. Tussen december en maart hebben ze zoveel mogelijk informatie over ‘hun’ gewas verzameld. Dit betreft zowel teeltinformatie (zaaitijd, zaaiomstandigheden, bemesting, grondsoort, gevoeligheid voor ziekten en plagen, enz.) als productinformatie (waarvoor kan het geteelde product worden ingezet, wanneer en hoe moet je het dan oogsten, hoe moet je daarna eventueel bewerken en opslaan).

Tussen december en maart zijn de meeste gewassen in de kas gezaaid en verder opgekweekt. Vanaf de laatste week van april worden ze buiten uitgeplant op het daarvoor ingerichte proefveld voor de biobased gewassen.

De studenten monitoren en verzorgen hun eigen gewas tot aan de oogstperiode en maken wekelijks notitie van de stand van zaken. Vlak voor de zomervakantie wordt een tussenrapportage opgeleverd en na de oogst in oktober/november (de studenten zitten dan inmiddels in het tweede jaar) volgt dan de eindrapportage en een presentatie aan de hele groep.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

CIV BIOBASED ONDERTEKENT NATIONAAL GRONDSTOFFENAKKOORD

February 1, 2017

1/2
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

© 2017 by Manon de Vries