top of page

NEWS

CIV BIOBASED ONDERTEKENT NATIONAAL GRONDSTOFFENAKKOORD


Er gebeurt al heel veel op circulair en biobased gebied, maar er is meer nodig en het moet en kan sneller. Om in de toekomst zeker te zijn van genoeg grondstoffen voor de toenemende vraag naar producten, is er een forse omslag nodig hoe we met grondstoffen en afval omgaan. Daarom tekende CIV Biobased op 24 januari als één van de 180 partijen het Nationaal Grondstoffenakkoord. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenden staatssecretaris Dijksma en minister Kamp.

Door bijvoorbeeld nog meer bestaand plastic te recyclen te gebruiken voor nieuwe producten en verpakkingen, is minder olie nodig als grondstof voor nieuw plastic. De Nederlandse levensmiddelengigant Unilever neemt als een van de ondertekenaars het voortouw door in 2025 honderd procent recyclebaar plastic te gebruiken voor hun verpakkingen. Omdat voor hergebruik veel minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland veel minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland.

Recycle economie

Staatssecretaris Dijksma benadrukte het belang van het akkoord: 'We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.'

Voor meer informatie over de ambitie en inzet van CIV Biobased voor de totstandkoming en uitvoering van de verschillende transitagenda's,klik hier:

https://www.circulaireeconomienederland.nl/ondertekenaars/civ+biobased/default.aspx


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page