top of page

PROJECTEN

Bezoeken elders (o.m. aan HAS Den Bosch) hebben geleid tot een visie om van de beschikbare teeltruimtes, praktijkruimtes te maken waarin op kleine schaal en proefsgewijs onderzoek kan worden gedaan aan gewassen met een biobased karakter.

 

Teelt van kleurstofhoudende gewassen

In de kas van het Prinsentuin College is een ruimte geschikt gemaakt voor teeltwerkzaamheden. Hierin vinden met name teelten plaats van de kleurstof houdende gewassen Wede (Isatis tinctoria) en Wouw (Reseda luteola).

Het Sorghum programma

Een van de prominente projecten van het CIV Biobased is het ketenprogramma Sorghum. In dit project worden drie onderzoekslijnen (glutenvrij bier, suiker en vezels) ingezet om vanuit het gewas Sorghum te komen tot nieuwe toepassingen en nieuwe markten. 

Het keuzedeel

In een duurzame samenleving wordt het gebruik van groene, hernieuwbare grondstoffen van steeds groter belang, ter aanvullingen vervanging van schaarser en duurder wordende fossiele grondstoffen. Deze overgang naar een meer biobased economie brengt veranderingen met zich mee in onze manier van denken en werken.

Please reload

BIOBASED

bottom of page