top of page

OVER ONS

De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Het biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid.

 

Wat moet er gebeuren om de kansrijke biobased economy daadwerkelijk van de grond te krijgen? Ten eerste moeten bedrijven zich bewust worden van de kansen op dit terrein om vraag naar onderzoek en faciliteiten te creëren. Ten tweede is het nodig voldoende en geschikt  personeel op te leiden.

 

CIV Biobased (Centrum voor Innovatief Vakmanschap) makelt en schakelt tussen bedrijfsleven en onderwijs. Door de koppeling met drie colleges van het ROC West Brabant (Prinsentuin college, Radius college en Markiezaat College) als ook de nauwe contacten met het bedrijfsleven zijn wij in staat om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 

Ons doel is om voor goed opgeleide professionals te zorgen die de transitie naar een biobased maatschappij kunnen dragen. Maar ook om de biobased georiënteerde vragen vanuit het bedrijfsleven te kunnen bedienen. Op drie colleges van ROC West-Brabant worden opleidingen aangeboden waar biobased thema's deel van uit maken.

CIV Biobased, Nobellaan 52, 4622 AJ  Bergen op Zoom

civbiobased@rocwb.nl | 0164 281755

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
bottom of page