top of page

KLEURSTOF HOUDENDE GEWASSEN

Teelt van kleurstofhoudende gewassen.

In de kas bij Prinsentuin College is een ruimte geschikt gemaakt voor teeltwerkzaamheden. Hierin vinden met name teelten plaats van de kleurstof houdende gewassen Wede (Isatis tinctoria) en Wouw (Reseda luteola). Beide gewassen zijn uitgezaaid en de kiemplanten verspeend in potten. De planten worden voor een groot deel verder opgekweekt in deze teeltruimte, deels bij verschillende LED-lichtrecepten in de daglicht loze teeltruimte en vanaf mei 2017 deels in de vollegrond. De keus om kleurstof houdende gewassen te telen is ingegeven door een verzoek van het KLAC.

De aan te brengen variatie in rassen, licht (kleur en intensiteit), temperatuur, luchtvochtigheid, bodem / substraat, bemesting en mogelijk nog andere groeifactoren vormen de basis voor het onderzoek naar de meest gunstige omstandigheden om tot een zo hoog mogelijk gehalte aan kleurstoffen te komen. De analyse van het plantmateriaal zal worden uitbesteed aan het Radius College. Studenten van dit college zullen de gehaltes aan kleurstoffen bepalen en de resultaten terugkoppelen naar de studenten van het Prinsentuin College.

bottom of page