top of page

HET BIOBASED KEUZEDEEL

In een duurzame samenleving wordt het gebruik van groene, hernieuwbare grondstoffen van steeds groter belang, ter aanvulling en vervanging van schaarser en duurder wordende fossiele grondstoffen. Deze overgang naar een meer biobased economie brengt veranderingen met zich mee in onze manier van denken en werken. Niet langer zoeken naar de meest efficiënte manier om één bepaald product uit een grondstof te winnen, maar naar het meest efficiënte gebruik van de gehele grondstof.

Hierbij gaat het niet om de specifieke invulling vanuit het (traditionele) beroep, maar om een integrale denkwijze. Denken in kringlopen, er bestaan alleen grondstoffen en geen afval - dit is de mindset die daarbij hoort.

Relevantie van het keuzedeel

Binnen de (technische) industrie, onderzoeksinstituten en het MKB is er grote behoefte aan beroepsbeoefenaren die met nieuwe materialen en toepassingen de omslag weten te maken naar een meer duurzaam georiënteerde economie en maatschappij.

Beginnende beroepsbeoefenaren die het keuzedeel ‘Biobased in jouw beroep van morgen’ hebben gevolgd, hebben daarom meer kansen op de veranderende arbeidsmarkt. Daarnaast bevordert dit keuzedeel de doorstroom naar het hbo, bijvoorbeeld richting Biobased Tech, Chemie, Chemische Technologie, en Milieukunde.

Beschrijving van het keuzedeel

Dit keuzedeel gaat in op de basisprincipes van de biobased economy en stimuleert de beginnend beroepsbeoefenaar op zoek te gaan naar mogelijkheden voor biobased toepassingen binnen de organisatie waar hij werkt. De beginnend beroepsoefenaar leert op een creatieve en onderzoekende manier te kijken naar nieuwe materialen en naar de hele keten waarin deze materialen

gebruikt worden.

bottom of page