top of page

KASSEN PRINSENTUIN

Jos Scheurink

Projectleider Prinsentuin College

j.scheurink@rocwb.nl

Bezoeken elders (o.m. HAS Den Bosch) hebben geleid tot een visie om van de beschikbare teeltruimtes praktijkruimtes te maken waarin op kleine schaal en proefsgewijs onderzoek kan worden gedaan aan gewassen met een biobased karakter.

Er worden o.a. kleurstof houdende planten gezaaid, zoals Wede en Wouw.

Uit deze planten wordt blauwe (Wede) en gele (Wouw) kleurstof gewonnen die gebruikt kunnen worden voor de verf-, papier- of textielindustrie.

Met deze (en andere) gewassen kunnen ook fysologische proeven worden uitgevoerd om de meest optimale teeltomstandigheden te achterhalen. Te denken valt aan variatie in rassen, licht (kleur en intensiteit), temperatuur, luchtvochtigheid, bodem / substraat, bemesting en mogelijk nog andere groeifactoren.

Geteelde biobased producten worden met inzet van studenten van het Radius (en evt. Markiezaat) getest op bruikbare inhoudsstoffen en / of vezels.

De verkregen resultaten moeten leiden tot een steeds verdere verfijning van de teeltomstandigheden en –methoden. Uiteindelijk moeten de gewassen op praktijkschaal kunnen worden geteeld.

BAC

bottom of page