top of page

BIOBASED PRAKTIJKFACILITEITEN

Inrichting Biobased praktijkfaciliteiten Prinsentuin College 

 

Bezoeken elders (o.m. aan HAS Den Bosch) hebben geleid tot een visie om van de beschikbare teeltruimtes, praktijkruimtes te maken waarin op kleine schaal en proefsgewijs onderzoek kan worden gedaan aan gewassen met een biobased karakter. Tegelijk kunnen hierin ook fysiologieproefjes worden uitgevoerd. Te denken valt aan variatie in rassen, licht (kleur en intensiteit), temperatuur, luchtvochtigheid, bodem / substraat, bemesting en mogelijk nog andere groeifactoren. De voormalige koelcel is omgevormd tot een daglichtloze teeltruimte met LED-verlichting en er zijn twee mobiele LED-installaties (LED-karren) aangeschaft.

In de klimaatcel kun je de kleuren rood, blauw, ver-rood en wit besturen. Dat zijn de kleuren waar je de groei van de plant mee kan beïnvloeden. Op deze manier kan je allerlei onderzoeken doen met als doel het perfecte gewas te krijgen. Telen met LED verlichting is innovatief maar ook zeker duurzaam en efficiënt.

bottom of page