top of page

HOOFDLETTERTITEL

BIOBASED

Biobased is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bedrijven, scholen, instanties, individuen, eigenlijk iedereen heeft er wel mee te maken. Meestal onbewust. Want hoe weet je bijvoorbeeld dat die pen die jij in je handen hebt van mais is gemaakt. Hier lees je wat biobased eigenlijk is en hoe verschillende mensen hier mee om gaan, het beleven.

In een biobased economy vormen groene grondstoffen de basis voor veel producten en technologische oplossingen. Een biobased samenleving draait dus niet op fossiele grondstoffen, zoals aardolie, maar op groene (afval)stromen. Het is een duurzame samenleving waarin je alle producten kunt hergebruiken of biologisch afbreekbaar zijn. Biomassa is van toenemend belang als grondstof voor de productie van energie, kunststof en brandstof. De Rijksoverheid stimuleert de ontwikkeling naar een biobased economy.

Biomassa en het milieu: Dankzij het gebruik van biomassa zijn minder fossiele grondstoffen nodig, zoals olie, steenkool en aardgas. Dat betekent minder uitstoot van broeikasgas. Ook zijn producten uit biomassa gemakkelijker biologisch afbreekbaar te maken.

Hoe duurzaam is biomassa? De productie van biomassa is niet per definitie duurzaam. Zo worden in sommige tropische landen stukken oerwoud gekapt voor de aanleg van palmolieplantages. Ook kan de verbouw van gewassen voor bepaalde toepassingen concurreren met de productie van gewassen voor voedsel. Om die reden maakt Nederland zich binnen Europa sterk om wettelijke normen op te stellen voor de productie van biomassa. Zulke normen bestaan al voor biobrandstoffen.

bottom of page