Over ons

CIV staat voor Centrum voor Innovatief Vakmanschap. De Biobased Economy vervult een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van Nederland en is een omvangrijke en gezamenlijke opdracht voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Niet gek dus dat drie colleges van het ROC West-Brabant hun kennis, kunde en kracht bundelen tot CIV Biobased.

De biobased economy biedt nieuwe kansen voor het bedrijfsleven en heeft de potentie om door te groeien tot één van de speerpunten van de nationale economie. Zeker omdat Nederland sterk is in chemie, agrofood en logistiek, is de Biobased Economy een van de wijzen waarop Nederland groene groei kan realiseren.

Voor die nieuwe economie leiden we vakmensen op. Jongeren die weten wat er speelt, hoe ze problemen op moeten lossen en een innovatieve inbreng hebben. Dit kunnen we niet zonder nauwe samenwerking met bedrijven, stakeholders, andere opleidingen en kenniscentra.