Voorbeeld van een CIV Biobased project op het Prinsentuin College.

Gepubliceerd: 12 april 2017

Op het Prinsentuin College is een start gemaakt met de teelt van kleurstofhoudende gewassen onder verschillende omstandigheden. Studenten van het Prinsentuin College leren de gewassen kennen en hoe ze kunnen/moeten worden geteeld. Studenten laboratoriumonderwijs van het Radius College bepalen welke kleurstoffen er in de gewassen aanwezig zijn en in welke concentraties.
Na terugkoppeling van de resultaten naar het Prinsentuin College worden conclusies getrokken t.a.v. de meest ideale teeltomstandigheden. Bij opschaling van zowel de teelt als het laboratoriumonderzoek worden t.b.v. de processing studenten van het Markiezaat College ingezet.

Een mooi voorbeeld van een biobased project onder de vlag van het CIV Biobased.