STARTCONFERENTIE INTERREG PROJECT 'GRENZELOOS BIOBASED ONDERWIJS'

Gepubliceerd: 1 mei 2017

Op vrijdag 21 april vond in Hasselt de Startconferentie van het Interreg project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' plaats. De biobased economy biedt kansen voor economische groei en nieuwe werkgelegenheid in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Om die kansen te verzilveren zijn steeds meer goed geschoolde mensen nodig. Binnen het project 'Grenzeloos Biobased Onderwijs' werken daarom 14 partners aan de ontwikkeling van vraaggerichte onderwijsprogramma's op mbo, hoger én universitair niveau. Ook investeren zij in betere trainings- en researchfaciliteiten voor onderwijs en bedrijfsleven.

De 'biobased economy', waarin fossiele brand- en grondstoffen plaatsmaken voor hernieuwbare alternatieven, zorgt voor innovaties en kansen in diverse (traditionele) sectoren. Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs richt zich daarbij op de vijf meest kansrijke sectoren in de Vlaams-Nederlandse grensregio: Land- & Tuinbouw, Non-Food; Chemie/biotechnologie; Technologie/cleantech en materialen.

Projectmanager Marco de Lange: "Het project heeft een aantal heel concrete doelstellingen waarbij de focus ligt op het opleiden van geschikt personeel voor de Bio Based Economy. Maar de waarde van het project overstijgt die concrete doelen. Bij veel bedrijven is de Biobased Economy nog onbekend terrein. Ik denk dat het project gaat bijdragen aan het zichtbaarder maken van de kansen voor bedrijfsleven en een aanleiding is voor meer Vlaams Nederlandse visieontwikkeling tussen decentrale overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Met de startconferentie hebben we ook die beweging in gang gezet."

In een eerste fase van het project (dat over drie jaar loopt) zullen de partners voor verschillende sectoren 'roadmaps' analyseren, die een beeld geven van de ontwikkelingen op vlak van de biobased economy. Vervolgens willen ze op basis daarvan, via een marktvraag, achterhalen waar onder meer de behoefte aan personeel ligt en over welke kennis en vaardigheden dat (toekomstig) personeel in de biogebaseerde economie dan moet beschikken. De volgende stap is dan om vastgestelde leemtes in lessenpakketten en in de nascholing voor levenslang leren op te vullen, met onderwijsprogramma's voor MBO scholen, hogescholen en universiteiten.

Financiering en partners
Het project Grenzeloos Biobased Onderwijs wordt voor 50% (€ 1,5 mln) gefinancierd met middelen van Interreg Vlaanderen-Nederland. De andere helft van de totale investering komt van de 14 partners in het project: Gemeente Dordrecht, UHasselt, Instituut van het Heilig Graf, Hogeschool Inholland, Stichting Avans, SPK, Bio Base Europe Training Center, ROC West-Brabant, HoGent, VITO, Thomas More Kempen, Stichting Biobased Delta, HZ University of Applied Sciences en St. ROC Zuid-Holland Zuid en het Da Vinci College.